HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

GẶP Mr LONG

0908.300.900

GẶP Mr LONG

0937 067 067

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng lượt truy cập

  • 1
  • 2
  • 0
  • 3
  • 0
  • 6

Số người đang xem

  • 3
  • 7

CÁCH TÌM ĐẾN CỬA HÀNG

THÔNG TIN

NỘI DUNG CHI TIẾT

BASSLETS

BASSLETS


TANK STATS
Size : 1-2 inches
Care Level : Easy
Temperament : Peaceful
Reef Safe : Yes
Diet : Pellet, Flake, Brine
Origin : Caribbean Sea
Acclimation Time : 3+ hours
Minimum Tank Size : 10 gallon